GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki PRAGMAGO SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sty 2022, 17:57

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki PRAGMAGO SA

Uchwała Nr 42/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii T spółki PRAGMAGO S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii T spółki PRAGMAGO S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem

kom abs/

Zobacz także: PragmaGO SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości