WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

56073.07
-794.47
-1.40%
2022-12-02
Poprzednia wartość: 
56867.54
Otwarcie: 
56619.99
Zasięg dzienny: 
56622.03
 - 
56006.71
Obrót: 
192.92 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.