Ekopol, pomimo trudnego roku, podtrzymuje plany wypłaty dywidendy
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
14 lut 2024, 06:56

Ekopol, pomimo trudnego roku, podtrzymuje plany wypłaty dywidendy

Ekopol Górnośląski Holding, dostawca technologii do zarządzania gospodarką paliwową, zamknął IV kwartał 2023 roku z wyraźnie niższymi przychodami oraz zyskami w porównaniu do lat poprzednich. Mimo to spółka osiągnęła zysk i zwiększyła wolumen sprzedawanych paliw. Zarząd zapowiada wypłatę dywidendy i jest optymistycznie nastawiony do perspektyw wyników w 2024 roku.

Przychody netto ze sprzedaży holdingu wyniosły 238,3 mln zł wobec 351,9 mln zł rok wcześniej. EBITDA osiągnęła wartość 2 mln zł, a zysk netto wyniósł 515,3 tys. zł wobec 2,6 mln zł w 2022 r. Mimo trudnej sytuacji na rynku paliw i wysokich cen zakupu od importerów, które wpłynęły na konkurencyjność cen, spółka odnotowała wzrost wolumenu sprzedanych paliw, co jednak nie przekładało się na poprawę wyników finansowych w stosunku do roku poprzedniego.

Przyczyny pogorszenia się wyników finansowych

W 2023 roku, grupa Ekopol zmagała się z wyzwaniami rynkowymi, które znacząco wpłynęły na jej wyniki finansowe. Jak wskazuje prezes Andrzej Piecuch na czacie inwestorskim, spółka doświadczyła spadku sprzedaży paliw, co było wynikiem rozbieżności między światowymi cenami rynkowymi a cenami na rynku wewnętrznym, reprezentowanym przez PKN Orlen:

"Przede wszystkim spadła sprzedaż paliw, gdyż światowe ceny rynkowe, z których korzysta Ekopol, a rynkiem wewnętrznym PKN Orlen 'rozjechały się' " - mówi Piecuch.

Również ogólna kondycja rynku stali w Polsce miała wpływ na wynik, z ponad 20% spadkiem na rynku, co miało odzwierciedlenie w wynikach branży, w tym, jak zaznaczył prezes, u takich podmiotów jak np. Stal Profil, z wynikami gorszymi o prawie 90%.

Jednak, co także zaznacza prezes Andrzej Piecuch na czacie, Ekopol nie odnotował straty, co podkreśla zdolność adaptacyjną spółki do trudnych warunków rynkowych. Prezes zaznaczył, że jednym z kluczowych wniosków z zeszłorocznych wyzwań jest "konieczność jeszcze większej dywersyfikacji dostaw paliw płynnych i rozwój technologii Mikrostacje.pl". Spółka kontynuuje rozwój projektu Mikrostacje, włączając nowe moduły i usługi, co ma potencjał znacząco wpłynąć na przyszły wzrost.

Dobre perspektywy na 2024 r. i inwestycje w wodór

Z drugiej strony, zarząd Ekopolu podkreśla, że perspektywy rynkowe na 2024 rok. wydają się być obiecujące, zwłaszcza w segmencie paliw. Jak stwierdził Andrzej Piecuch, prezes zarządu, doszło już do zrównania cen światowych z cenami w kraju, co jest pozytywnym sygnałem dla spółki:

"Według mojej oceny nastąpiło już zrównanie cen światowych notowanych według ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia) z cenami w kraju. Rokuje to dla nas pozytywnie."

Dzięki tej zmianie, Ekopol spodziewa się wzrostu sprzedaży paliw w kolejnych miesiącach 2024 roku, co może przyczynić się do poprawy ogólnych wyników finansowych spółki.

Andrzej Piecuch podkreśla również znaczenie poziomu inwestycji publicznych i prywatnych dla przyszłości Ekopolu. Spółka odnosi korzyści z zwiększonych inwestycji, które przekładają się na wyższe przychody i marże dzięki sprzedaży paliw i stalowych materiałów budowlanych.

"Wyższy poziom inwestycji publicznych i prywatnych sprawiłby, że spółka osiągnęłaby lepsze wyniki finansowe" - wyjaśnia prezes.

W dalszej perspektywie, Ekopol planuje czerpać korzyści z technologii wodorowych. Spółka aktywnie angażuje się w rozwój technologii związanych z wodorem. Jak zaznacza Andrzej Piecuch, prace badawczo-rozwojowe nad wodorem są kontynuowane, a spółka planuje udostępnić więcej informacji na ten temat w odpowiednim momencie.

Inwestycje w działania badawczo-rozwojowe są znaczące i generują koszty, które w 2022 roku wyniosły ponad 631 tys. zł. Jednak dzięki uldze badawczo-rozwojowej, spółka odzyskała z urzędu skarbowego część tych wydatków.

Mimo wyższych kosztów, Ekopol wierzy, że inwestycje te są kluczowe dla adaptacji do przyszłych wymogów ekologicznych i mogą przynieść znaczące korzyści w dłuższej perspektywie.

"W 2023 r. kontynuujemy badania rozwojowe m.in. w zakresie wodoru, ale w wyniku za 2023 r. jest znacznie większa wartość poniesionych kosztów, niż w 2022 r., jednak wierzymy, że inwestycje w tego typu projekty pozwolą przygotować się spółce na ‘zielony ład’, czyli likwidację paliw kopalnych” - mówi prezes.

Wycena Ekopol na NewConnect i potencjalna dywidenda

W związku z wynikami, a z drugiej strony perspektywami na 2024 r. prezes Andrzej Piecuch zauważa, że obecna wycena spółki Ekopol jest nieadekwatna.

„Naprawdę jest to dla mnie niezrozumiałe. Jesteśmy spółką, która pracuje na swoim własnym majątku, posiada własną, unikalną technologię. Nie jest to technologia niemiecka czy chińska adoptowana do polskich warunków - to nasz produkt częściowo zarejestrowany w urzędzie patentowym. Ekopol stworzył zarówno hardware, jak i software, my budujemy urządzenia, które posiadają w pełnej wersji dożywotnią, bezpłatną gwarancję” – zaznacza Andrzej Piecuch.
 

Ekopol Górnośląski Holding - notowania akcji na rynku NewConnect

Ekopol (1)

Prezes uważa, że rynek nie docenia długoterminowego potencjału spółki.

„Ekopol przy pomocy technologii buduje stabilizację i rozwój. Przy jej pomocy przeżyliśmy okres rozkradania VATu, a teraz przy jej pomocy przeżyliśmy moment rozjechania się światowych cen paliw i cen wewnętrznych. Dlatego cały czas patrzę z niedowierzaniem na to jak spółka jest wyceniana” – dodaje.

Kolejnym argumentem za potencjalnie wyższą wyceną, według słów prezesa, powinna być dywidenda. Ekopol wypłaca regularnie zyski i zamierza kontynuować tę tradycję w 2024 r.

„Ekopol jest jedną z nielicznych spółek dywidendowych na NewConnect. Od początku naszej obecności na giełdzie wypłacamy dywidendę (za wyjątkiem jednego roku). Tak samo będzie w tym roku” – kończy Andrzej Piecuch.

Zobacz także: Dywidendy w 2024. Pierwsze spółki z GPW zapowiadają ile chcą wypłacić zysku inwestorom

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.