Skrót wiadomości - piątek, 14 czerwca, 21.00 | StrefaInwestorow.pl
Inwestowanie w obligacje 2024 - pomóż w rozwoju Strefy Inwestorów: Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety na temat inwestowania... Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 cze 2024, 21:03

Skrót wiadomości - piątek, 14 czerwca, 21.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Ceny żywności, rosnąc w maju o 0,3 proc., podbiły miesięczny wskaźnik CPI o 0,08 pkt. proc. - podał GUS.

Ceny usług świadczonych przez banki i inne instytucje wzrosły w maju o 11,7 proc. rdr - podał GUS.

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po kwietniu wyniosła 4,2 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.

Udział Niemiec w polskim eksporcie po kwietniu 2024 roku wyniósł 27,2 proc., wobec 28,4 proc. po kwietniu 2023 roku - podał GUS.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kwartale w Polsce wyniósł 0,9 proc. wobec 0,8 proc. w IV kwartale 2023 roku - podał Eurostat.

W sierpniu inflacja CPI prawdopodobnie znajdzie się powyżej górnego pasma odchyleń, na koniec roku może być ponad 5 proc. - poinformował w BIZNES 24, członek RPP Ludwik Kotecki.

Powolny cykl obniżek stóp procentowych w Polsce może rozpocząć się na początku 2025 r, jeśli inflacja będzie pod kontrolą - powiedział agencji Bloomberg członek Rady Polityki Pieniężnej Ireneusz Dąbrowski.

Obniżki stóp przez RPP w 2023 roku były niespójne komunikacyjnie i niejednoznacznie uzasadnione - uważa Najwyższa Izba Kontroli.

W 2023 r. Narodowy Bank Polski udzielił dwudziestu kredytów lombardowych, w łącznej kwocie 73 mln zł, wszystkie zostały spłacone w terminie - podał NIK w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r.

Według wyliczeń Najwyższej Izby Kontroli, trwała utrata wartości oszczędności, w tym gotówki i depozytów w związku z inflacją, mająca charakter tzw. podatku inflacyjnego w 2023 r., wyniosła 102,1 mld zł - podała Izba w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r.

Komitet Stabilności Finansowej ds. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M) podjął uchwałę ws. rekomendacji dotyczącej ustalenia wysokości wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie: 1 proc. po upływie 12 miesięcy i 2 proc. po upływie 24 miesięcy od ogłoszenia przez Ministra Finansów rozporządzenia w tej sprawie.

Niedługo odbędzie się spotkanie Komitetu Stabilności Finansowej w formule kryzysowej, do którego dochodzi raz na jakiś czas - poinformował w OF TV członek zarządu NBP Artur Soboń.

Nadwyżka w handlu strefy euro w kwietniu wyniosła 15 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 24,1 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat.

Inflacja wg HICP we Francji w maju wyniosła 2,6 proc. rdr wobec 2,4 proc. rdr miesiąc wcześniej - podało francuskie biuro statystyczne w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 2,7 proc. rdr.

Bank Japonii (BoJ) na czerwcowym posiedzeniu utrzymał stopy procentowe na poziomie 0,0-0,1 proc. - poinformował bank w komunikacie. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. BoJ zapowiedział ograniczanie skupu obligacji.

Produkcja przemysłowa w Japonii w kwietniu spadła o 0,9 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się spadku o 0,1 proc.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu spadł do 65,6 pkt. z 69,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Najwyższa Izba Kontroli, wyrażając negatywną ocenę zmian w systemie finansów publicznych, po raz kolejny wskazuje na konieczność podjęcia działań w celu zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych - podała NIK w analizie wykonania budżetu państw i założeń polityki pieniężnej w 2023 r.

Wydatki budżetu środków europejskich w 2023 r. wyniosły 75,1 mld zł; plan wydatków tego budżetu został zrealizowany zaledwie w 60,9 proc. - podała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r.

Stwierdzono nieprawidłowości w dokonywaniu wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 4,2 mld zł, co stanowiło 3,7 proc. wydatków objętych badaniem - podała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r. Dodano, że większość tej kwoty stanowiły nieprawidłowości w wydatkowaniu środków przez Agencję Uzbrojenia w ramach części Obrona narodowa.

Nowy pogram dopłat do kupna używanych samochodów elektrycznych powinien ruszyć jesienią 2024 r. - przekazała w rozmowie z PAP prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodała, że zgodnie z rewizją KPO, która musi zostać jeszcze zaakceptowana przez KE, na ten cel ma trafić blisko 1,6 mld zł.

SPÓŁKI

Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selt, szacowana cena sprzedaży netto wyniosłaby ok. 380 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Produkty długoterminowe stają się dla banków coraz trudniejsze, bo wiążą się z ryzykiem ich podważenia w przyszłości. Skutkiem wejścia w życie wskaźnika finansowana długoterminowego może być podniesienie przez banki marż dla kredytów hipotecznych - poinformował PAP Biznes wiceprezes Santander Banku Polska, Andrzej Burliga.

Agora ma umowę z SFS Ventures na kupno pozostałych 490 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet - podała Agora w komunikacie. Cena nabycia udziałów wynosi 38.750.000 euro i jest ceną ostateczną.

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Szymona Midery na stanowisko prezesa PKO BP - poinformowała KNF w komunikacie.

KGHM, w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, podjął uchwałę w sprawie emisji na rynku polskim obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld zł - podała spółka w komunikacie.

QNA Technology przeprowadzi emisję do 270 tys. akcji serii E w trybie oferty publicznej. Szacunkowa wartość oferty to ok. 11 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie prasowym.

Render Cube 27 czerwca br. udostępni tryb kooperacji oraz Cross-Play gry Medieval Dynasty – na PlayStation5, Xbox Series X/S oraz Epic Game Store i w usłudze Game Pass - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Ryvu Therapeutics przedstawiło dane kliniczne oraz przedkliniczne dla programu RVU120 podczas Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2024 - poinformowała spółka w komunikacie. W oparciu o wyniki Ryvu planuje rozpoczęcie badania klinicznego POTAMI-61.

Mostostal Zabrze przeprowadzi skup akcji własnych za maksymalnie 34,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. Cena, po jakiej nabywane będą akcje własne wyniesie 7,50 zł.

Grupa Kęty zawarła przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selt, szacowana cena sprzedaży netto wyniosłaby ok. 380 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Ryvu Therapeutics planuje rozpoczęcie badania klinicznego POTAMI-61 w trzecim kwartale 2024 r., a w drugim półroczu także badania REMARK - poinformowali przedstawiciele spółki podczas wideokonferencji. Spółka ma zabezpieczone środki do pierwszego kwartału 2026 r.

Wszystkie stacje własne spółki MOL Polska są już po rebrandingu, tym samym 70 proc. sieci operuje pod marką MOL, a kolejnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych - poinformował MOL w komunikacie prasowym. Spółka będzie też rozwijać sieć punktów koncepcyjnych Fresh Corner z jedzeniem dla kierowców.

Celon Pharma otrzymała informację od Ministerstwa Zdrowia na temat objęcia przez Ministra Zdrowia refundacją od 1 lipca 2024 roku produktu leczniczego Zarixa (Rivaroxabanum) kapsułki twarde 10 mg, 15 mg i 20 mg - podała spółka w komunikacie. Okres obowiązywania decyzji to 3 lata.

Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni zawarło z GDDKiA umowę o wartości 378,4 mln zł brutto na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko - podał Mirbud w komunikacie.

Walne zgromadzenie Atende zdecydowało o wypłacie 5,08 mln zł dywidendy z zysku za 2023 roku, co daje 0,14 zł dywidendy na akcję - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie. Pozostała część zeszłorocznego zysku, w wysokości 8,1 mln zł, zasili kapitał zapasowy.

W ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Gamivo złożono oferty na sprzedaż 1.726.927 akcji - poinformowała spółka w komunikacie. Stopa redukcji wyniosła 95,37 proc.

Akcjonariusze Tax-Net zdecydowali, że spółka wypłaci 0,62 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,45 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie CD Projektu zdecydowało o przeznaczeniu 99,91 mln zł z zysku netto za 2023 rok na wypłatę dywidendy, co daje 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Creepy Jar zdecydowało o przeznaczeniu 9,17 mln zł z zysku netto za 2023 rok na dywidendę, co daje 13,11 zł na akcję - podał producent gier w komunikacie.

Aforti Holding chce restrukturyzacji w drodze zawarcia układu, prowadzi rozmowy z wierzycielami - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

W 2023 r. odnotowano cztery dni, w czasie których zmiany kursu EUR/PLN spełniały kryteria zaburzeń na rynku walutowym określonych w regulacjach wewnętrznych Narodowego Banku Polskiego - podała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2023 r.

Polska waluta mocno osłabia się wobec euro i dolara, EUR/PLN przebił poziom 4,37, a kurs USD/PLN znajduje się w okolicach 4,1. Rentowności SPW nieznacznie wzrosły. Zdaniem ekonomistów, na rynku panuje nerwowość i awersja do ryzyka, spowodowane m. in. czynnikami politycznymi.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0686 USD i 167,80 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA, PALIWA

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w maju wyniosła 13.010 GWh, co oznacza wzrost o 2,41 proc. rdr - wynika z danych PSE.

Projekt ustawy liberalizującej wymogi odległościowe dla inwestycji w lądowe farmy wiatrowe może stanąć na agendzie rządu w najbliższych tygodniach - zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka podczas konferencji o nowym programie NFOŚiGW "Moja elektrownia wiatrowa".

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje zawrzeć z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której w BGK powołany zostanie fundusz wsparcia morskiej energetyki wiatrowej - poinformowało w piątek MAP.

Procentowy udział węgla kamiennego w produkcji energii spadł w maju w Polsce do 39,13 proc. z 43,98 proc. w maju 2023 roku - wynika z danych PSE.

W przyszłym tygodniu możliwa jest stabilizacja cen paliw na stacjach benzynowych – prognozują w raporcie eksperci e-petrol.

Odwrócenie kierunku zmian cen paliw na rynku hurtowym wpłynie wkrótce na wyhamowanie obniżek cen na stacjach - prognozują w raporcie eksperci BM Reflex. W przyszłym tygodniu możliwe są kilkugroszowe podwyżki cen, przynajmniej na części stacji.

OPINIE, PROGNOZY

Wskaźnik zielonych aktywów (tzw. GAR) w polskim sektorze bankowym jest obecnie niewysoki, ale w kolejnych latach ma szansę rosnąć. Oferta zielonych produktów w bankowości będzie się rozwijać - ocenia Paweł Flak, partner EY Polska.

Kolejne miesiące 2024 r. upłyną pod znakiem dalszego wzrostu inflacji i stabilizacji stóp NBP, w końcu roku wzrost cen może znaleźć się w przedziale 6-7 proc. - uważają ekonomiści komentujący piątkowy odczyt inflacji GUS.

Polityka fiskalna w 2024 i 2025 r. nie stanowi istotnego zagrożenia dla stabilności cen w Polsce - oceniają ekonomiści PKO BP.

Brak energetyki jądrowej staje się coraz większym obciążeniem dla konkurencyjności polskiej gospodarki - oceniają ekonomiści Banu Pekao. Jak wskazują, bez niej Polsce trudno będzie przyciągać lukratywne inwestycje w centra przetwarzania danych.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ze względu na kryteria ograniczające partycypacja w obecnym programie wakacji kredytowych będzie niższa w poprzedniej edycji. Spora grupa kredytobiorców składa wadliwie wypełnione wnioski - poinformowała PAP Biznes wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka.

Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w maju spadły średnio o 2,0 proc. rdr, po spadku o 3,0 proc. miesiąc wcześniej - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie.

Zarząd PKP Cargo zaprosiło związki zawodowe do rozmów o zwieszeniu zakładowego układu zbiorowego pracy - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Rozmowy miałyby się odbyć 20 czerwca br. - dodała.

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec kwietnia wyniósł 12,29 proc. wobec 12,38 proc. w marcu i 8,59 proc. w kwietniu 2023 roku - podała Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu.

Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że sytuacja sektora bankowego w I kwartale 2024 r. pozostawała stabilna.

PKP będzie uczestniczyć w kształtowaniu rynku wodoru w Polsce - poinformowała spółka. PKP przystąpiły do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, ponieważ transformacja technologiczna kolei jest warunkiem utrzymania konkurencyjności - dodano.

Polska Izba Handlowa protestuje przeciw skali podwyżki płacy minimalnej w 2025 roku, ocenia, że będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych - napisała PIH w komunikacie.

Polregio może otrzymać łącznie blisko 1,29 mld zł w związku ze zwiększeniem kwoty wsparcia do 41 proc. po rewizji KPO - poinformował przewoźnik w piątek. Dodał, że brak decyzji w sprawie wydłużenia czasu dostarczenia o co najmniej 2 lata może zaprzepaścić szanse na dostawę jednostek.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 5 pkt. proc. i wyniósł 48,3 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego jest wyższy o 2,1 pkt. proc. i wynosi 22,6 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

Minister Klimatu i Środowiska wydłużył do 30 września br. moratorium na wycinkę lasów ze stycznia, które dotyczyło wstrzymania lub ograniczenia wycinki - poinformował resort w piątkowym komunikacie.

Zatwierdzono Plan Generalny dla portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022–2045, w zakresie zgodności z polityką transportową kraju - poinformował resort infrastruktury. W planie jest m.in. budowa nowej drogi startowej.

WYDARZENIA Z KRAJU

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek w siedzibie NATO w Brukseli, że rośnie rola Polski, jeśli chodzi o wzmocnienie dowództwa Sojuszu w Europie. Poinformował, że m.in. Polska będzie rotacyjnie z Niemcami i Szwecją pełniła dowództwo na Bałtyku.

Generał brygady Krzysztof Kociuba został wybrany przez Komitet Wojskowy NATO na stanowisko szefa sztabu Agencji Łączności i Informatyki NATO – poinformował w piątek Sztab Generalny WP.

Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Kodeksu wyborczego, wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców w kraju i za granicą w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego. Nowela trafi teraz do Senatu.

Sejm skierował w piątek do dalszych prac komisji projekt ustawy, która formalnie ma zakończyć działalność Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022.

Sejm w piątek przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Adrian Zandberg (Lewica) skrytykował kluby koalicyjne KO, PSL i Polskę 2050, a także klub Konfederacji, które poparły w Sejmie "antypracowniczą" - w jego ocenie - senacką poprawkę do ustawy o sygnalistach. W kwestiach ochrony pracowników liberałom jest bliżej do Konfederacji niż Lewicy - ocenił.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w piątek w siedzibie NATO w Brukseli, że obecność amerykańskich baterii Patriot w Polsce została potwierdzona. Także polskie Patrioty nie wyjadą na Ukrainę.

Kwestia związków partnerskich nie jest objęta umową koalicyjną - powiedział w piątek wicepremier i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że jest "otwarty" jeśli chodzi o kwestie dostępu do informacji medycznej czy dziedziczenia, ale nie ma mowy o zrównaniu z małżeństwem.

Nie można powiedzieć, że zabranie jednej baterii Patriot spowoduje, że Polska stanie się otwarta dla statków powietrznych Federacji Rosyjskiej. Patrioty są bardziej potrzebne w Ukrainie, bo Ukraińcy nie mają zdolności do wykonywania uderzeń głębokich - powiedział w piątek gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski.

Wniosek o zmianę planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości z 2017 r. był dobrze uzasadniony i dobrze umotywowany. Nic tu nie wzbudziło alertu - zeznała przed komisją śledczą ds. Pegasusa była minister finansów, a w 2017 r. wiceszefowa resortu finansów Teresa Czerwińska.

B. minister finansów Teresa Czerwińska zeznała, że nt. zmiany planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości rozmawiała w 2017 r., jako wiceminister finansów, z ówczesnym wiceszefem MS Michałem Wosiem. Dodała, że zmiana dot. 25 mln zł była jedną z kilku, a cała procedura była standardowa.

Sejm wybrał w piątek nowego członka komisji śledczej ds. Pegasusa. Patryk Jaskulski (KO) zastąpił posła PiS Jacka Ozdobę (Suwerenna Polska), który dostał się do Parlamentu Europejskiego.

Nowym szefem komisji ds. tzw. afery wizowej został Marek Sowa (KO). Jak zapowiedział, komisja zbierze się za dwa tygodnie, aby zdecydować o planie pracy. Nie wykluczył, że wezwie na przesłuchania kolejnych świadków. Według Sowy, raport z prac komisji ma być przyjęty do końca lipca.

Politycy KO Michał Szczerba i Dariusz Joński przekazali, że ruszyły śledztwa ws. zakupów środków ochrony osobistej w pandemii, na co czekali cztery lata. Mówili, że m.in. maseczki były kupowane bez atestów, a mimo to trafiały do ludzi; ich zdaniem to podstawa do postawienia kolejnych zarzutów.

To byłoby skrajnie nierozsądne, aby nie umieścić Mateusza Morawieckiego na liście kandydatów na prezydenta - powiedział dziennikarzom prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przyznał jednak, że były premier nie jest idealnym kandydatem, z perspektywy zwycięstwa.

Były minister rolnictwa Marek Sawicki (PSL), powieidział, że jest przekonany, iż Kosiniak-Kamysz jeszcze będzie premierem - powiedział marszałek senior. Przyznał, że widzi taką możliwość, gdyby Tusk objął inną funkcję. Mówił też o koalicji Polski 2050 i PSL oraz sabotażu energetyki odnawialnej w Polsce.

Nie będzie dyscypliny głosowania ws. niedziel handlowych, bo ta sprawa tego nie wymaga - powiedział w piątek w Studiu PAP Jacek Karnowski z KO. Jego zdaniem, gdyby nie było wspólnego stanowiska koalicji w tej sprawie, każdy poseł będzie głosował według własnego uznania.

Wiceszef PO Rafał Trzaskowski podkreślił, że jest za wcześnie, by deklarować start w wyborach na prezydenta. Dodał, że KO podejmie ostateczne decyzje w tej sprawie jesienią. Jeden kandydat koalicji rządzącej pokazałby jej jedność, z drugiej strony wielu kandydatów mobilizuje wyborców do udziału w drugiej turze - ocenił.

Według 37 proc. badanych sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 43 proc. Polaków. Pozostali nie mają na ten temat zdania – wynika z sondażu CBOS.

Policja prowadzi szkolenia dla żołnierzy WP i funkcjonariuszy SG służących na polsko-białoruskiej granicy, które mają usprawnić i wzmocnić wspólne działania służb. W piątek takie ćwiczenia odbyły się w Dubiczach Cerkiewnych (Podlaskie); wzięło w nich udział ok. 200 żołnierzy i pograniczników.

Rozporządzenie MSWiA ws. utworzenia strefy buforowej na granicy polsko-białoruskiej może ingerować w podstawowe wolności konstytucyjne, jak m.in. wolność poruszania się - ocenił w swoim stanowisku Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodał, że będzie monitorował skutki wprowadzonego zakazu.

W nocy ktoś przebywał na dachu budynku sejmowego; marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w piątek, że czeka na raport Straży Marszałkowskiej w tej sprawie. Dodał, że jest wysoce prawdopodobne, że nie był to nikt z zewnątrz.

Poseł Dariusz Matecki (Suwerenna Polska, klub PiS) powiedział PAP w piątek, że był w nocy na dachu hotelu sejmowego, by zrobić zdjęcie. Zaprzeczył jakoby Straż Marszałkowska sprowadzała go stamtąd. Dodał, że po zrobieniu zdjęcia wrócił do pokoju i nie wie dlaczego jest teraz "jakaś afera".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w piątek, że klub PiS jest na etapie wyjaśniania incydentu z udziałem posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego, który wszedł w nocy na dach hotelu sejmowego. "Na pewno dostanie co najmniej pouczenie" - dodał.

Marszałek Szymon Hołownia poinformował w piątek, że po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej, wystąpi do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Dariusza Mateckiego (Suwerenna Polska, klub PiS), który nocą wyszedł na dach hotelu sejmowego. Maksymalna możliwa kara to 18 tys. zł.

Występowanie czerwonych substancji odnotowali inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska na potoku Rzewnym w Krakowie oraz rzece Zubrzycy w Zubrzycy Górnej w powiecie nowotarskim. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego weryfikuje sprawę.

Minister ds. UE, poseł KO Adam Szłapka poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zrzekł się immunitetu poselskiego. Ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności za potrącenie rowerzystki.

Pół roku więzienia w zawieszeniu, 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów, po 10 tys. zł nawiązki i zadośćuczynienia - takiej kary chce prokuratura w procesie b. europosła, wcześniej m.in. premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Przed sądem w Hajnówce trwają w piątek mowy końcowe. Publikację wyroku sąd odroczył do 21 czerwca.

Dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa, dokonany 12 marca w Wilnie, nie zostaną wydane Litwie. Powodem jest toczące się w Polsce postępowanie, w którym postawiono im takie same zarzuty jak na Litwie.

Policji nie udało się zatrzymać byłego senatora PiS Waldemara Bonkowskiego, który ma być doprowadzony do zakładu karnego. Został prawomocnie skazany na trzy miesiące więzienia za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem.

Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN unieważniła doktorat Jackowi Bartosiakowi. Komunikat w tej sprawie opublikowano w piątek na stronie instytutu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Ukraińskie MSZ w piątek zareagowało na kolejne oświadczenia Władimira Putina, podkreślając, że ma on "tylko jeden cel: uniemożliwić przywódcom i krajom udział w szczycie" w Szwajcarii w sprawie pokoju na Ukrainie.

Rosyjskie ministerstwo obrony coraz mocniej centralizuje dowodzenie i kontrolę nad prorosyjskimi siłami nieregularnymi, najprawdopodobniej po to, by ułatwić ich wykorzystanie w operacjach ofensywnych na Ukrainie - przekazało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.

Siedem rosyjskich rakiet i 17 dronów strąciła obrona powietrzna Ukrainy ostatniej nocy, kiedy atakowane były obwody na wschodzie, południu i centrum tego kraju – poinformował w piątek rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk.

Wobec agresywnych działań Rosji państwa Morza Bałtyckiego stanęły w obliczu coraz bardziej złożonych zagrożeń i "nieprzewidywalności w regionie" - głosi deklaracja przyjęta w piątek w Porvoo w Finlandii przez Radę Państw Morza Bałtyckiego.

Pomimo działań NATO nie damy Ukrainie ani grosza, zwłaszcza w obliczu kary 200 mln euro, nałożonej w czwartek na Węgry przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – powiedział w piątek w wywiadzie radiowym premier Węgier Viktor Orban.

Węgierska opozycyjna partia TISZA Petera Magyara może objąć kilka ważnych stanowisk w Europejskiej Partii Ludowej (EPL), która chce mieć przedstawicieli w każdym kraju UE – powiedziała w rozmowie z PAP węgierska politolożka i socjolożka Edit Zgut-Przybylska.

Partie polityczne francuskiej lewicy osiągnęły w czwartek porozumienie w sprawie sojuszu przed wyborami parlamentarnymi i przedstawią w piątek jego program. Sojusz zwany "frontem ludowym" tworzą głównie: socjaliści, komuniści, Zieloni i skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona.

Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN), dawny Front Narodowy Marine Le Pen, wystawi wspólnych kandydatów wraz z prawicową partią Republikanie w 70 okręgach wyborczych - poinformował w piątek szef RN Jordan Bardella. Przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się 30 czerwca.

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire ostrzegł w piątek przed kryzysem finansowym w kraju o drugiej co do wielkości gospodarce UE w związku z decyzją prezydenta Emmanuela Macrona o rozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu przedterminowych wyborów.

Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii i zwiększanie dobrobytu jest motywem przewodnim zaprezentowanego w czwartek programu wyborczego opozycyjnej Partii Pracy, która wyraźnie prowadzi w sondażach przed wyznaczonymi na 4 lipca wyborami do brytyjskiej Izby Gmin.

Niektóre postanowienia deklaracji przyjętej podczas Ogólnoserbskiego Zgromadzenia w Belgradzie stanowią kontynuację prób naruszenia porozumienia pokojowego z Dayton (którym zakończono wojnę w Bośni i Hercegowinie) oraz destabilizację Bałkanów - przekazał telewizji N1 Departament Stanu USA.

Rzecznik palestyńskiego Hamasu Osama Hamdan powiedział telewizji CNN, że nie wie, ilu ze 120 zakładników jeszcze żyje. Według niego nikt nie wie, czy porwani 7 października 2023 roku żyją i co się z nimi dzieje.

Libański Hezbollah wystrzelił co najmniej 30 dronów w kierunku Izraela w jednym skoordynowanym ataku - poinformował w nocy z czwartku na piątek Reuters. To największy jak dotąd atak tej grupy z użyciem dronów na Izrael.

Iran instaluje nowe urządzenia do wzbogacania uranu w specjalnym obiekcie Fordo - poinformowano w raporcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Jeden marynarz został poważnie ranny w wyniku ostrzelania statku handlowego polskiego operatora przez jemeńskich rebeliantów Huti w Zatoce Adeńskiej – poinformowała armia amerykańska.

Pentagon wybrał Wybrzeże Kości Słoniowej i Benin jako potencjalne lokalizacje dla swych baz wojskowych do walki z terroryzmem, piractwem morskim i przemytem transgranicznym w Afryce po tym, gdy zdecydował opuścić bazy w Nigrze.

W ślad za manewrami z udziałem rosyjskich okrętów na Oceanie Atlantyckim wokół Kuby do bazy w Zatoce Guantanamo przybiła w czwartek amerykańska łódź podwodna USS Helena. Poinformowało o tym Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych.

Rząd Senegalu ogłosił w czwartek, że w najbliższych dniach obniży ceny m.in. ryżu, oleju, chleba i innych podstawowych artykułów, by uśmierzyć narastające w społeczeństwie obawy dotyczące kosztów utrzymania w kraju, w którym panuje 20-procentowe bezrobocie i ubóstwo, ale który odkrył niedawno bogate złoża ropy.

Izba Reprezentantów przegłosowała w piątek coroczną ustawę wyznaczającą plan wydatków na obronność opiewającą na 895 mld dolarów. W ustawie znalazło się dodatkowe 300 mln dolarów pomocy dla Ukrainy i niemal 3 mld na inwestycje obronne w Europie, a także program szkoleń i wymian między wojskami specjalnymi USA i Polski.

(PAP Biznes)

osz/ asa/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost